ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Δευ-Παρ – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 25692190, 25692191
Τηλεομοιότυπο: 25692195
Μενού

"Η πειθαρχία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία οργανωμένων συνόλων και για την ανάπτυξη σωστών ανθρώπινων σχέσεων.  Στην πολιτεία υπάρχουν οι νόμοι, στους οποίους οι πολίτες πρέπει να πειθαρχούν.   Το σχολείο έχει κανονισμούς, τους οποίους οι μαθητές τηρούν, προκειμένου να μην παρουσιάζονται προβλήματα στη μαθητική τους ζωή."